Nieuws

 
  REGLEMENTEN  SCHOOLVOETBAL  2018/2019:

  

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN 2018-2019

 

De KNVB Schoolvoetbalreglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met de nationale finales KNVB Schoolvoetbal 2018/2019. Bij het KNVB Schoolvoetbal zijn dezelfde regels van  kracht als bij de andere competities die door de KNVB worden georganiseerd, maar er zijn een aantal bijzonderheden.      Die staan hierin vermeld.

 www.knvb.nl/schoolvoetbal

 

SPELREGELS KNVB 

SCHOOLVOETBAL 8 TEGEN 8 

SCHOOLTEAMS GROEP 78

1.      Reglementen

De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB.

2.      Deelname

Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meiden  die op of na 1 oktober 2006 zijn geboren en  op dezelfde school onderwijs volgen.  Er mogen 2 kinderen meedoen per team, die 1 jaar ouder zijn. (hij/zij is geboren op of na 1 oktober 2005).   In overleg met het desbetreffende district kunnen maximaal 2 scholen samengevoegd worden  om één schoolvoetbalteam te vormen.

Dit in verband met toenemende krimpgebieden.

3.   Gemengd spelen

Jongens en meiden mogen in hetzelfde schoolteam spelen. Dergelijke teams spelen mee met teams welke geheel uit jongens bestaan.

 4.      Niet wisselen van team

Wanneer een school zich heeft ingeschreven met meer dan één team, mogen spelers niet worden overgeheveld van de ene naar de andere ploeg. Dat is evenmin toegestaan wanneer de andere teams van de school zijn uitgeschakeld.

5.      Ongerechtigde spelers

Komt een team met ongerechtigde spelers uit, dan wordt de wedstrijd ongeldig verklaard en heeft de tegenpartij met 3-0 gewonnen.

Ongerechtige spelers zijn spelers die :

  • Niet op de basisschool zitten welke het team vertegenwoordigt.

  • Niet tot de groepen behoren welke het team vertegenwoordigt.

  • Niet op de spelersopgave staan die vooraf bij de organisatie ingediend is.

6.      Gelijke stand in de poule

Wanneer twee of meer ploegen gelijk zijn geëindigd in hun poule, moet een van de volgende criteria - in de hier onderstaande volgorde - uitkomst bieden:

  • Het onderlinge resultaat

  • Is dat ook gelijk, dan geldt: Het doelsaldo.   

    Is dat gelijk, dan geldt: Het hoogste aantal gescoorde doelpunten.

Leveren deze criteria nog geen winnaar op, dan volgt de beslissing door het nemen van strafschoppen.

7.      Strafschoppen (9 meter)

Van elk team nemen om en om vijf verschillende spelers volgens het ABAB principe een strafschop. Benutten de teams evenveel strafschoppen, dan wordt daarna door elk team beurtelings een  strafschop genomen, totdat een beslissing valt.

De extra strafschoppen worden genomen door spelers die niet aan de reeks van vijf strafschoppen hebben deelgenomen.  Hebben alle spelers een strafschop genomen en is de beslissing nog niet gevallen, dan mogen weer de deelnemers aan bod komen die bij een

van de eerste vijf penalty's van hun team waren betrokken.

8.      Wedstrijdduur

De wedstrijden duren minimaal 2 x 10 minuten. Er wordt geen gebruik gemaakt van een time-out. Tijdens de voorrondes kan de organisatie hiervan afwijken, mits vooraf gecommuniceerd aan de deelnemende teams. Na de eerste helft wisselen de teams onmiddellijk van speelhelft. Er is dus geen rusttijd. Er wordt ook  niet getost. Het eerstgenoemde team neemt de aftrap en het  andere team kiest welk doel het wil verdedigen.

9.      Gelijke stand

Staat na een kruisfinale of de finale een gelijke stand op het bord,  dan volgt een strafschoppen-serie zoals omschreven bij regel 7.

10.  Straftijdregeling

Er is een straftijdregeling 5 minuten van toepassing.

11.  Uit het veld gestuurd

Een speler die door de scheidsrechter uit het veld wordt gestuurd, mag niet meedoen aan de volgende wedstrijd.

12.  Spelerslijst

Voor het begin van elke toernooi geeft een vertegenwoordiger van de school aan het wedstrijd-secretariaat een lijst met daarop vermeld: voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht van de deelnemers. De spelerslijst dient ondertekend te worden door het schoolhoofd.

Deze spelerslijst is ook van toepassing tijdens de districtsfinales en de landelijke finale. Er mogen dan geen spelers meer aan worden toegevoegd.

13.  Kleding

De spelers van een team dragen sportkleding. Zij beschikken een reserveshirt met een afwijkende kleur.

14.  Niet aanwezig

Is een team niet op het veld aanwezig wanneer de wedstrijd moet beginnen, dan heeft de tegen-partij met 3-0 gewonnen.

15.  Leiding

   De deelnemende scholen zorgen in de toernooien per deelnemend team voor de aanwezigheid van een wedstrijdleid(st)er en begeleid(st)er.

  De wedstrijden in de districtsfinales worden zoveel mogelijk geleid door scheidsrechters die vallen onder de KNVB districten waartoe de deelnemende scholen behoren.

16.  Wisselen

Doorwisselen is toegestaan. Bij 8 tegen 8 met een maximum van 3 spelers en bij 6 tegen 6 met een maximum van 2 spelers.

17.  Balgrootte

Er wordt gespeeld met balgrootte nummer 5, gewicht 320 gram.

18.  Toernooileiding

De toernooileiding beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Veel voetbalplezier!


 

      
Meiden  regiofinale Gelderland-Zuid

Poule A

Datum Locatie
woensdag 15 mei 2019
 sc Woezik te Wijchen
Deelnemende scholen 2019
School  rayon
gesp. wedstr. wedstr. punten punt voor/tegen doelsaldo +/-
Nijmegen A
De Muze 3
Nijmegen
4
12
15 -  1
14
tweede  Lingewaard
Pius X
Gendt
4
7
  8 -  3
5
't Laag
De Biezenkamp 2

4
6
 4  -  5
-1
Overbetuwe
De Haafakkers
Heteren
4
4
 2  -  8
-6
Groesbeek
De Sieppe
Groesbeek
4
0
1 - 13
-12

Programma speelduur 1x 24 minuten
TijdTeamTeamVeldUitslag
14.20De Sieppe
De Muze 3
1A
0-7
14.20
De Biezenkamp 2
Pius X
1B
0-3
15.00
De Haafakkers
De Sieppe1A
1-0
15.00
De Muze 3
De Biezenkamp 2
1B
2-1
15.40
Pius X
De Haafakkers1A
1-1
15.40
De SieppeDe Biezenkamp 2
1B
0-1
16.20
De Muze 3
Pius X
1A
1-0
16.20
De Biezenkamp 2
De Haafakkers1B
2-0
17.00
Pius X
De Sieppe1A
4-1
17.00
De HaafakkersDe Muze 3
1B
0-5


Winnaar:
speelt vandaag tegen winnaar poule B om het kampioenschap regio Gelderland-Zuid

Meiden  regiofinale Gelderland-Zuid

Poule B

Datum Locatie
woensdag 15 mei 2019
sc Woezik te Wijchen
Deelnemende scholen 2019
School  rayon
gesp. wedstr. wedstr. punten punt voor/tegen doelsaldo +/-
Wijchen
De Trinoom
Wijchen
4Beuningen
De Triangel

4Lingewaard
De Oversteek
Oosterhout

4Maas en Waal
St. Lambertus
Maasbommel

4Nijmegen B
St.-Nicolaasschool
Nijmegen
4
  
Programma speelduur 1x 24 minuten
TijdTeamTeamVeldUitslag
14.20
De Trinoom
De Triangel
2 A

14.20
De Oversteek
St. Lambertus
2B

15.00
St.-Nicolaasschool
De Trinoom
2A

15.00
De Triangel Oversteek
2B

15.40
St. Lambertus
St.-Nicolaasschool 1
2A

15.40
De Trinoom
De Oversteek
2B

16.20
De Triangel St. Lambertus
2A

16.20
De Oversteek
St.-Nicolaasschool
2B


17.00
St. Lambertus
De Trinoom
2A

17.00
St.-Nicolaasschool
De Triangel 2B


Winnaar:
speelt vandaag tegen winnaar poule A om het kampioenschap regio Gelderland-Zuid


Meiden  plaats 3-4 regio 4 Gelderland-Zuid           

Poule A/B

Datum Locatie
woensdag 15 mei 2019
sc Woezik - Wijchen
Deelnemende scholen
tweede poule A
tweede poule B
Programma speelduur 2x 10 minuten
TijdTeamTeamVeldUitslag
17.40


2B


Plaats 3:          Plaats 4: 


Meiden  finale regio 4 Gelderland-Zuid           

Poule A/B

Datum Locatie
woensdag 15 mei 2019
sv Woezik - Wijchen
Deelnemende scholen
winnaar poule A

winnaar poule B

Programma speelduur 2x 10 minuten
TijdTeamTeamVeldUitslag
17.40


2A

 

Winnaar:                Plaats 2: Winnaar regio Gelderland-Zuid 2019 !!!
basisschool    
gefeliciteerd met de titel  Schoolvoetbal Gelderland-Zuid en gaat naar de finale district Oost KNVB op woensdag 5 juni 2019 te Gendt bij v.v. De Bataven.


        Jongens  regiofinale  Gelderland-Zuid

Poule A

Datum Locatie
woensdag 15 mei 2019  sc Woezik - Wijchen
Deelnemende scholen 2019
School rayon
gesp. wedstr. wedstr. punten punt voor/tegen doelsaldo +/-
tweede Lingewaard
De Boemerang

4Beuningen
De Dromedaris
Beuningen
4Nijmegen B
Windroos Goffert 1
Nijmegen
4Maas en Waal
De Appelhof
Druten
4't Laag
't Bijenveld 1
Leuth
4
Programma speelduur 1x 24 minuten
TijdTeamTeamVeldUitslag
14.00
De Boemerang
De Dromedaris
1A

14.00
Windroos Goffert
De Appelhof
1B

14.40
't Bijenveld 1
De Boemerang1A

14.40
De DromedarisWindroos Goffert1B

15.20
De Appelhof 't Bijenveld 11A

15.20
De BoemerangWindroos Goffert1B

16.00
De DromedarisDe Appelhof 1A

16.00
Windroos Goffert't Bijenveld 11B

16.40
De Appelhof De Boemerang1A

16.40
't Bijenveld 1De Dromedaris1BWinnaar:
speelt vandaag tegen winnaar poule B om het kampioenschap regio Gelderland-Zuid


        Jongens  regiofinale  Gelderland-Zuid 2019

Poule B

Datum Locatie
woensdag 15 mei 2019 sc Woezik  - Wjchen
Deelnemende scholen 2019
School rayon
gesp. wedstr. wedstr. punten punt voor/tegen doelsaldo +/-
Lingewaard
De Oversteek
Oosterhout
4Groesbeek
Op de Heuvel
Groesbeek
4Overbetuwe
De Zonnepoort
Elst
4Wijchen
De Trinoom 3
Wijchen
4Nijmegen A
Klein Heyendaal
Nijmegen
4
Programma speelduur 1x 24 minuten
TijdTeamTeamVeldUitslag
14.00
De Oversteek
Op de Heuvel
2A

14.00
De Zonnepoort
De Trinoom 3
2B

14.40
Klein Heyendaal
De Oversteek2A

14.40
Op de Heuvel
De Zonnepoort 2B

15.20
De Trinoom 3Klein Heyendaal2A

15.20
De OversteekDe Zonnepoort 2B

16.00
Op de HeuvelDe Trinoom 32A

16.00
De Zonnepoort Klein Heyendaal2B

16.40
De Trinoom 3De Oversteek2A

16.40
Klein HeyendaalOp de Heuvel2BWinnaar:
speelt vandaag tegen winnaar poule A om het kampioenschap regio Gelderland-Zuid

Jongens  regio 4    plaats  3 - 4
Poule A/B Datum Locatie
woensdag 15 mei 2019
sc Woezik - Wijchen
Deelnemende scholen
tweede poule A

tweede poule B


Programma speelduur 2 x 12 minuten
TijdTeamTeamVeldUitslag
17.40


1B

 

plaats   3:                    plaats 4: 
      

Jongens finale regio 4
Poule A/B Datum Locatie
woensdag 15 mei 2019
sc Woezik - Wijchen
Deelnemende scholen
winnaar poule A

winnaar poule B


Programma speelduur 2 x 12 minuten
TijdTeamTeamVeldUitslag
17.40


1A


Prijsuitreiking: 
Proficiat!   Basisschool       uit                         
met de titel  regiokampioen Gelderland-Zuid !

Regiokampioen Gelderland-Zuid gaat naar de finale district Oost op woensdag 5 juni bij v.v. De Bataven te Gendt.
  Felicitatie regiokampioenen Gelderland-Zuid
     
  Meiden basisschool De Abacus uit Huissen en jongens basisschool De Oversteek Oosterhout,
  gefeliciteerd met jullie kampioenschap regio Gelderland-Zuid 2018.
  Veel succes op woensdag 23 mei in Ermelo bij de halve finales Schoolvoetbal KNVB district Oost!  

 


  Mededeling voor de rayonkampioenen jongens en meiden 2018

  In verband met de meivakantie wordt de regiofinale Gelderland-Zuid op woensdag
16 mei 2018 gespeeld. Onderstaand de scholen die zich reeds voor deze regiofinale  hebben geplaatst en het wedstrijdschema; de laatste rayonkampioenen zijn vrijdagavond 20 april bekend.
 Jongens spelen bij v.v. Bataven te Gendt en meiden spelen bij v.v. Blauw-Wit te Nijmegen.


     zondag 18 maart 2018
     Woensdag 21 maart gaat het schoolvoetbal voor jongens (sv Blauw-Wit en Quick 1888) en meiden (SCE en sv Hatert) in Nijmegen van start. Wedstrijdschema's voor de meiden zijn te lezen op de website bij Nijmegen  Meiden en voor de jongens bij Nijmegen Jongens.
Ook start rayon Overbetuwe a.s. woensdag haar schoolvoetbaltoernooi met de meiden. Miranda Koeslag coördineert deze wedstrijden op het sportpark van voetbalver. Elistha te Elst. Zie voor alle informatie over deelnemende basisscholen en wedstrijdschema's de rayonpagina Overbetuwe.

     vrijdag 16 maart 2018

     15.00 uur is de aftrap van het schoolvoetbal Gelderland-Zuid te Wijchen op sportpark sc Woezik met de
     wedstrijden Wingerd 1 tegen Paulus 1 en Trinoom 1 tegen De Viersprong. Het Schoolvoetbal in regio          Gelderland is van start gegaan. Tijdens deze eerste dag in een regenachtig en koude oostenwind werden er spannende wedstrijden gespeeld. De beide jongenselftallen van basisschool Paschalis wisten in hun poule de eerste plaats te behalen. Zij plaatsen zich hiermee voor de finaleronde Wijchen op vrijdag 20 april a.s. 
Zie voor de uitslagen de rayonpagina Wijchen.
       

         Data schoolvoetbaltoernooien 2018

   rayon Maas en Waal:  contactpersoon  AAC-Olympia Miranda Bernts

    woensdag  4 april 2018:  meiden

    woensdag 11 april 2018:  jongens

    vrijdag  13 april 2018:  finaleronde jongens en meiden


   rayon Overbetuwe:   contactpersoon v.v. Elistha Miranda Koeslag

   woensdag 21 maart 2018:  meiden

   woensdag 28 maart 2018:  jongens

   woensdag  4 april 2018:      jongens

  woensdag  11 april 2018:     finalemiddag voor jongens en meiden / inhaalwedstrijden

  Mocht ten gevolge van afgelasting op 21/3 of 28/3 of 4/4 de wedstrijden niet doorgaan, dan            wordt op woensdag 11 april 2018 het wedstrijdprogramma van die afgelaste dag gespeeld.
  In die situatie wordt de finaledag verschoven naar  woensdag 18 april 2018.
 
   rayon   

    rayon Beuningen:  contactpersonen Ton Hijmans / Bert Sengers

   Meiden: woensdag 4 april 2018 - uitwijkdatum:  11 april 2018 op sportpark De Ooigraaf,       voetbalvereniging v.v. Beuningse Boys te Beuningen.
  Voor de jongens op maandag 9, dinsdag 10, maandag 16 en dinsdag 17 april 2018 op sportpark  De Kamp voetbalver. WVW te Weurt. Uitwijkdatum: donderdag 19 april 2018.

  Finale-avond voor jongens en meiden: vrijdag 20 april 2018 bij WVW te Weurt.
 
        
Meiden  regiofinale Gelderland-Zuid

Poule A

Datum Locatie
woensdag 16 mei 2018
 v.v. Blauw-Wit te Nijmegen
Deelnemende scholen
School  rayon
gesp. wedstr. wedstr. punten punt voor/tegen doelsaldo +/-
Lingewaard
Abacus 2
Huissen
4
12
17 -   1
16
Nijmegen B
Het Octaaf 1
Nijmegen
4
6
13 -  5
8
't Laag
St. Martinusschool
Millingen aan den Rijn
4
6
  8 -  6
2
tweede Wijchen
Trinoom 4
Wijchen
4
6

  7 -  5
2
Beuningen
De Vuurvlinder 1
Beuningen
4
0
 0 - 28
-28

Programma speelduur 1x 24 minuten
TijdTeamTeamVeldUitslag
14.30
Trinoom 4
Het Octaaf 1
1
0-2
14.30
Abacus 2
St. Martinusschool 2
2
3-0
15.10
De Vuurvlinder 1
Trinoom 41
0-5
15.10
Het Octaaf 1Abacus 22
1-2
15.45
St. Martinusschool 2De Vuurvlinder 11
5-0
15.45
Trinoom 4Abacus 22
0-3
16.20
Het Octaaf 1St. Martinusschool 21
1-3
16.20
Abacus 2De Vuurvlinder 12
9-0
16.55
St. Martinusschool 2Trinoom 41
0-2
16.55
De Vuurvlinder 1Het Octaaf 12
0-9


Winnaar: De Abacus
gaat naar halve finale KNVB Oost woensdag 23 mei 2018 in Ermelo bij
voetbalver. EFC '58

Meiden  regiofinale Gelderland-Zuid

Poule B

Datum Locatie
woensdag 16 mei 2018
sv Blauw-Wit te Nijmegen
Deelnemende scholen
School  rayon
gesp. wedstr. wedstr. punten punt voor/tegen doelsaldo +/-
Nijmegen A
Klein Heyendaal 2
Nijmegen
4
12
8 -   2
6
Overbetuwe
Haafakkers 1
Heteren
4
7
8 -  4
4
Groesbeek
Sieppe 1
Groesbeek
4
6
5 -  7
-2
Maas en Waal
De Oversteek
Dreumel
4
4
3 -  4
-1
Wijchen
Paschalis 2
Wijchen
4
0
5- 12
-7

  
Programma speelduur 1x 24 minuten
TijdTeamTeamVeldUitslag
14.30
Sieppe 1
Klein Heyendaal 2
3
0-1
14.30
De Oversteek
Haafakkers 1
4
1-1
15.10
Paschalis 2
Sieppe 13
1-3
15.10
Klein Heyendaal 2De Oversteek 4
1-0
15.45
Haafakkers 1Paschalis 23
3-2
15.45
Sieppe 1De Oversteek 4
2-1
16.20
Klein Heyendaal 2Haafakkers 13
1-0
16.20
De Oversteek Paschalis 24
1-0
16.55
Haafakkers 1Sieppe 13
4-0
16.55
Paschalis 2Klein Heyendaal 24
2-5

Winnaar: Klein Heyendaal
gaat naar halve finale KNVB Oost woensdag 23 mei 2018 in Ermelo bij
voetbalver. EFC '58


Meiden  plaats 3-4 regio 4 Gelderland-Zuid           

Poule A/B

Datum Locatie
woensdag 16 mei 2018
sc Blauw-Wit
Deelnemende scholen
tweede poule A
tweede poule B
Programma speelduur 2x 10 minuten
TijdTeamTeamVeldUitslag
17.45
Het Octaaf 1
De Haafakkers 1
winnaar na strafschoppen
1
1-1

Plaats 3De Haafakkers             Plaats 4:  Het Octaaf


Meiden  finale regio 4 Gelderland-Zuid           

Poule A/B

Datum Locatie
woensdag 16 mei 2018
sv Blauw-Wit - Nijmegen
Deelnemende scholen
winnaar poule A

winnaar poule B

Programma speelduur 2x 10 minuten
TijdTeamTeamVeldUitslag
17.45
De Abacus
De Haafakkers
2
8-1
 

Winnaar:      De Abacus           Plaats 2:  De HaafakkersWinnaar regio Gelderland-Zuid 2018 !!!
basisschool De Abacus
gefeliciteerd met de titel  Schoolvoetbal Gelderland-Zuid.


        Jongens  regiofinale  Gelderland-Zuid

Poule A

Datum Locatie
woensdag 16 mei 2018 v.v. De Bataven - Gendt
Deelnemende scholen
School rayon
gesp. wedstr. wedstr. punten punt voor/tegen doelsaldo +/-
tweede Wijchen
Paschalis 1
Wijchen
4
12
13 -  4
9
Groesbeek
Vossenhol 1
Groesbeek
4
7
  7 -  6
1
Nijmegen B
De Dukendonck 1
Nijmegen
4
6
  8 -  6
2
Maas en Waal
De Oversteek
Dreumel
4
3
  2 - 6
-4
't Laag
't Bijenveld 1
Leuth
4
1
  2- 10
-8

Programma speelduur 1x 24 minuten
TijdTeamTeamVeldUitslag
14.00
De Oversteek
Vossenhol 11
0-2
14.00
De Dukendonck 1
't Bijenveld 12
4-1
14.40
Paschalis 1
De Oversteek1
3-0
14.40
Vossenhol 1De Dukendonck 12
3-2
15.15
't Bijenveld 1Paschalis 1
1
1-4
15.15
De OversteekDe Dukendonck 12
0-1
16.00
Vossenhol 1't Bijenveld 11
0-0
16.00
De Dukendonck 1Paschalis 1
2
1-2
16.35't Bijenveld 1De Oversteek1
0-2
16.35
Paschalis 1
Vossenhol 12
4-2


Winnaar: Paschalis
gaat naar halve finale KNVB Oost woensdag 23 mei 2018  in Ermelo
bij voetbalver. EFC '58.        Jongens  regiofinale  Gelderland-Zuid

Poule B

Datum Locatie
woensdag 16 mei 2018 v.v. De Bataven - Gendt
Deelnemende scholen
School rayon
gesp. wedstr. wedstr. punten punt voor/tegen doelsaldo +/-
Lingewaard
Oversteek 1
Oosterhout
4
12
15 -   1
14
Beuningen
De Peppel 1
Beuningen
4
9
  6 -  3
3
Overbetuwe
Haafakkers 1
Heteren
4
6
 4 -  5
-1
Wijchen
Paschalis 2
Wijchen
4
1
3 - 11
-8
Nijmegen A
NSV2
Nijmegen
4
1
 1 -  9
-8

Programma speelduur 1x 24 minuten
TijdTeamTeamVeldUitslag
14.00
Oversteek 1
NSV2  2
3
5-0
14.00
Haafakkers 1
Paschalis 2
4
3-0
14.40
De Peppel 1
Oversteek 1
3
0-2
14.40
NSV2  2Haafakkers 14
0-1
15.15
Paschalis 2
De Peppel 1
3
1-2
15.15
Oversteek
Haafakkers 14
3-0
16.00
NSV2  2Paschalis 2
3
1-1
16.00
Haafakkers 1De Peppel 1
4
0-2
16.35
Paschalis 2
Oversteek
3
1-5
16.35
De Peppel
NSV2  2
4
2-0


Winnaar: De Oversteek
gaat naar halve finale KNVB Oost woensdag 23 mei 2018 in Ermelo bij
bij voetbalver. EFC '58


Jongens  regio 4    plaats  3 - 4
Poule A/B Datum Locatie
woensdag 16 mei 2018

Deelnemende scholen
tweede poule A

tweede poule B


Programma speelduur 2 x 12 minuten
TijdTeamTeamVeldUitslag
17.15
't Vossenhol
wint na strafschoppen
De Peppel
1
1-1
 

plaats   3:  't Vossenhol                  plaats 4:  De Peppel
      

Jongens finale regio 4
Poule A/B Datum Locatie
woensdag 16 mei 2018

Deelnemende scholen
winnaar poule A

winnaar poule B


Programma speelduur 2 x 12 minuten
TijdTeamTeamVeldUitslag
17.15
Paschalis 1
De Oversteek Li
2
0-4

Prijsuitreiking:  ca. 18.00 uur in de kantine
Proficiat!   Basisschool  De Oversteek uit Oosterhout                        
met de titel  regiokampioen Gelderland-Zuid !

Veel succes volgende week in Ermelo bij de halve finale district Oost.

      Data schoolvoetbaltoernooien seizoen 2016-2017:

         Regiofinale Gelderland-Zuid: 
    woensdag 10 mei 2017
          voor het winnende schoolelftal in het rayon voor jongens  groep 7 / 8
         en voor het winnende schoolzevental in het rayon voor meisjes groep 7 / 8. 

         Rayonkampioenschap Nijmegen:  woensdagmiddag 19 april 2017
        
         De voorrondes voor jongens en meisjes groep 7 en groep 8 zijn in rayon Nijmegen:
         op de woensdagmiddagen in maart 2017:  22 maart - 29 maart
         en
         op de woensdagmiddagen in april 2017:      5 april - 12 april
         

         

  Basisschool De Oversteek -Oosterhout bij Nijmegen

                 kampioen van Nederland in 2016!
     Wat een toppers, deze jongens van groep 7 en 8.


     Van harte gefeliciteerd!

 

Meisjes  halve finale KNVB Oost

Poule A

Datum Locatie
woensdag 25 mei 2016
vv Beuningse Boys - Beuningen
Deelnemende scholen
School  rayon
gesp. wedstr. wedstr. punten punt voor/tegen doelsaldo +/-
nr. 2 Regio 4
't Geerke -
Puiflijk
3
7
4-2
2
nr. 1  Regio 2
De Bron
Harderwijk
3
5
5-3
2
nr. 2 Regio 5/6
De Ontdekking -
Apeldoorn

3
4
2-2
0
nr. 1 Regio 3
De Marlijn
Oosterbeek
3
0
0-4
-4
Programma speelduur 1x 20 minuten
Tijd Team Team Veld Uitslag
14.00
De Marlijn
't Geerke
4A
0-1
14.00
De Bron De Ontdekking 4B
1-1
14.50
De Ontdekking De Marlijn
4A
1-0
14.50
't Geerke De Bron 4B
2-2
15.40
De Marlijn
De Bron
4A
0-2
15.40
De Ontdekking 't Geerke 4B
0-1
Winnaar: 't Geerke
Tweede: De Bron           Meisjes halve finale KNVB Oost

Poule B

Datum Locatie
woensdag 25 mei 2016 v.v. Beuningse Boys - Beuningen
Deelnemende scholen
School rayon
gesp. wedstr. wedstr. punten punt voor/tegen doelsaldo +/-
nr. 2 Regio 3
Het Klinket
Arnhem
3
7
6- 1
5
nr. 1 Regio 5/6
OBS Berg en Bos
Apeldoorn
3
5
2- 1
1
nr. 1 Regio 4
De Akker
Nijmegen
3
4
6- 2
4
nr. 2  Regio 2
De Brug
Harderwijk
3
0
0-10
-10
Programma speelduur 1x 20 minuten
Tijd Team Team Veld Uitslag
14.25
OBS Berg en Bos De Brug 4A
1-0
14.25
De Akker
Het Klinket
4B
0-2
15.15
Het Klinket OBS Berg en Bos 4A
1-1
15.15
De Brug De Akker
4B
0-6
16.05
OBS Berg en Bos De Akker
4A
0-0
16.05
Het Klinket De Brug
4B
3-0
Winnaar: Het Klinket
tweede: OBS Berg en Bos
 
 
       PLAATS 7 en 8:

          17.10         nr. 4 De Marlijn               -  nr. 4  De Brug                          4B              1-2

        PLAATS 5 en 6:

          17.10         nr. 3 De Ontdekking          -  nr. 3   De Akker                       4A              0-4

      
      PLAATS 1 t/m plaats 4:

          16.45         nr. 1 A:  't Geerke            -  nr. 2B OBS Berg en Bos       4A             0-1 
          16.45      nr. 2 A:  De Bron              -  nr. 1B Het Klinket                 4B           0-2
    


Meisjes  halve finale    KNVB  Oost          

Poule A/B

Datum Locatie
woensdag 25 mei 2016
v.v. Beuningse Boys - Beuningen
Deelnemende scholen
OBS Berg en Bos
Het Klinkert
Programma speelduur 2x 10 minuten
Tijd Team Team Veld Uitslag

OBS Berg en Bos
Het Klinkert

1-3
Winnaar halve finale KNVB Oost !!!
Het Klinkert

      plaats 3-4:   't Geerke                                 -   De Bron                                            3-0

   
Het Klinkert en OBS Berg en Bos plaatsen zich voor het districtskampioenschap
    op zaterdag 4 juni 2016 bij OVC'21/OZC in Ommen.


        Jongens  halve finale  KNVB  Oost

Poule A

Datum Locatie
woensdag 25 mei 2016 vv Beuningse Boys - Beuingen
Deelnemende scholen
School rayon
gesp. wedstr. wedstr. punten punt voor/tegen doelsaldo +/-
Nr. 1 Regio 2
De Beatrixschool
Ermelo
Nr. 2  Regio 3
Lea Dasbergschool
Arnhem
Nr. 1  Regio 4
De Oversteek
Oosterhout
Nr. 2  Regio 5/6
CBS De Wingerd
Twello
Programma speelduur 1x 20 minuten
Tijd Team Team Veld Uitslag
14.00
De Beatrixschool
CBS De Wingerd 1

14.00
Lea Dasbergschool
De Oversteek 2

14.50
De Oversteek De Beatrixschool 1

14.50
CBS De Wingerd Lea Dasbergschool 2

15.40
De Beatrixschool Lea Dasbergschool 1

15.40
De Oversteek CBS De Wingerd 2

Winnaar:
         Jongens  halve finale KNVB Oost

Poule B

Datum Locatie
woensdag 25 mei 2016
vv Beuningse Boys - Beuningen
Deelnemende scholen
School rayon
gesp. wedstr. wedstr. punten punt voor/tegen doelsaldo +/-
Nr. 2 Regio 4
De Dukendonck
Nijmegen
Nr. 1 Regio 5/6
De Pannevogel
Steenderen
Nr. 2 Regio 2
De Schakel
Harderwijk
Nr. 1 Regio 3
Holtbanck
Rheden
Programma speelduur 1x 20 minuten
Tijd Team Team Veld Uitslag
14.25
De Dukendonck
Holtbanck
1

14.25
De Pannevogel
De Schakel
2

15.15
De Schakel
De Dukendonck 1

15.15
Holtbanck De Pannevogel 2

16.05
De Dukendonck De Pannevogel 1

16.05
De Schakel Holtbanck 2

Winnaar:


  PLAATS 7 en 8:

          17.10         nr. 4 poule A                   -  nr. 4  poule B       2

        PLAATS 5 en 6:

          17.10         nr. 3 poule A                   -  nr. 3  poule B       1

      
      PLAATS 1 t/m plaats 4:

          16.45         nr. 1 poule A                   -  nr. 2  poule B       1
          16.45      nr. 2 poule A                   -  nr. 1  poule A      2

Jongens halve finale KNVB Oost
Poule A/B Datum Locatie
woensdag 25 mei 2016
vv Beuningse Boys - Beuningen
Deelnemende scholen


Programma speelduur 2 x 10 minuten
Tijd Team Team Veld Uitslag


  bericht geplaatst d.d. 12 mei 2016

  Onder een stralende zon genoten van boeiende en spannende wedstrijden bij de regiofinales                          Gelderland-Zuid op de velden van voetbalver. Hatert te Nijmegen en De Treffers te Groesbeek.
  Meisjes van de basisscholen van 't Geerke uit Puiflijk en De Akker vertegenwoordigen onze regio
  in de halve finale KNVB district Oost op woensdag 25 mei 2016 bij vv Beuningse Boys te Beuningen.
  In een spannende finalewedstrijd was na de reguliere speeltijd de stand gelijk. Basisschool De Akker
  won de strafschoppenreeks en mag zich regiokampioen Gelderland-Zuid noemen.
  Jongens van de basisscholen De Oversteek uit Oosterhout en De Dukendonck uit Nijmegen zijn
  eveneens in Beuningen van de partij. De finalewedstrijd om het regiokampioenschap Gelderland-Zuid
  werd met duidelijke cijfers gewonnen door De Oversteek.
  Iedereen heel veel succes in de halve finale KNVB district Oost!

   

  bericht geplaatst d.d. 11 mei 2016   uitslagen regiofinale Gelderland-Zuid


Meisjes  regiofinale Gelderland-Zuid

Poule A

Datum Locatie
woensdag 11 mei 2016
s.v. De  Treffers   Groesbeek
Deelnemende scholen
School  rayon
gesp. wedstr. wedstr. punten punt voor/tegen doelsaldo +/-
Maas en Waal
't Geerke

4
10
19- 5
+14
Nijmegen A
De Muze
4
9
5- 3
+ 2
Groesbeek
Carolus
4
7
9- 4
+ 5
't Laag
De Biezenkamp
4
1
3-11
- 8
Neder-Betuwe
Rehoboth
4
1
2-15
-13
Programma speelduur 1x 24 minuten
Tijd Team Team Veld Uitslag
14.00
Carolus
Rehoboth
1v
3- 1
14.00
't Geerke De Muze
1a
3- 1
14.35
De Biezenkamp
Carolus
1v
0- 4
14.35
Rehoboth 't Geerke 1a
0-10
15.10
De Muze
De Biezenkamp
1v
2- 0
15.10
Carolus
't Geerke 1a
2- 2
15.45
Rehoboth De Muze
1v
0- 1
15.45
't Geerke De Biezenkamp
1a
4- 2
16.20
De Muze
Carolus
1v
1- 0
16.20
De Biezenkamp
Rehoboth 1a
1-1
Winnaar: 't Geerke
gaat naar halve finale KNVB Oost woensdag 25 mei 2016 in Beuningen bij vv Beuningse Boys           Meisjes regiofinale Gelderland-Zuid

Poule B

Datum Locatie
woensdag 11 mei 2016 s.v. De TREFFERS -  Groesbeek
Deelnemende scholen
School rayon
gesp. wedstr. wedstr. punten punt voor/tegen doelsaldo +/-
Nijmegen B
De Akker

4
12
15- 2
+13
Lingewaard
De Oversteek
4
7
6- 4
+ 2
Wijchen
De Boskriek
4
7
7- 8
- 1
Overbetuwe
De Kameleon
4
3
5- 9
- 4
Beuningen
De Dromedaris
4
0
2-12
-10
Programma speelduur 1x 24 minuten
Tijd Team Team Veld Uitslag
14.00
De Boskriek
De Akker
2v
1-4
14.00
De Dromedaris
De Kameleon
2a
0-2
14.35
Oversteek
De Boskriek
2v
1-1
14.35
De Akker
De Dromedaris
2a
4-0
15.10
De Kameleon
Oversteek
2v
1-2
15.10
De Boskriek
De Dromedaris
2a
3-2
15.45
De Akker
De Kameleon
2v
5-1
15.45
De Dromedaris
Oversteek
2a
0-3
16.20
De Kameleon
De Boskriek
2v
1-2
16.20
Oversteek
De Akker
2a
0-2
Winnaar: De Akker
gaat naar halve finale KNVB Oost woensdag 25 mei 2016 in Beuningen
 bij vv Beuningse Boys

 
 
PLAATS 3 en 4:

          17.00         De Muze                   -  De Oversteek             0-1           

Meisjes  kampioen regio 4 Gelderland-Zuid           

Poule A/B

Datum Locatie
woensdag 11 mei 2016
s.v. De TREFFERS  - Groesbeek
Deelnemende scholen
't Geerke
De Akker
Programma speelduur 2x 12 minuten
Tijd Team Team Veld Uitslag
17.00

 't Geerke

De Akker
wint na strafschoppen 0-3
1a
2-2
Winnaar regio Gelderland-Zuid 2016 !!!
basisschool De Akker, gefeliciteerd met de titel Gelderland-Zuid.
        Jongens  regiofinale  Gelderland-Zuid

Poule A

Datum Locatie
woensdag 11 mei 2016 sv HATERT  - Nijmegen
Deelnemende scholen
School rayon
gesp. wedstr. wedstr. punten punt voor/tegen doelsaldo +/-
Lingewaard
De Oversteek

4
12
18- 0
+18
Wijchen
't Palet
4
7
3- 4
- 1
Nijmegen B
De Luithorst
4
5
3- 3
0
Maas en Waal
Oversteek - Dreumel
4
4
5- 6
- 1
Groesbeek
Op de Horst
4
0
1-17
-16
Programma speelduur 1x 24 minuten
Tijd Team Team Veld Uitslag
14.00
MW Oversteek 't Palet
1
0-1
14.00
Op de Horst De Luithorst
2
1-2
14.35
De Oversteek MW Oversteek
3
5-0
15.10
't Palet
Op de Horst 1
2-0
15.10
De Luithorst
De Oversteek
2
0-1
15.45
MW Oversteek Op de Horst 3
5-0
16.20
't Palet
De Luithorst
1
0-0
16.20
Op de Horst De Oversteek 2
0-8
16.55
De Luithorst
MW Oversteek 3
0-0
17.20
De Oversteek 't Palet
1
4-0
Winnaar: De Oversteek -
                   Oosterhout
gaat naar halve finale KNVB Oost woensdag 25 mei 2016 in Beuningen
bij vv Beuningse Boys
         Jongens  regio finale Gelderland-Zuid

Poule B

Datum Locatie
woensdag 11 mei 2016
sv HATERT  - Nijmegen
Deelnemende scholen
School rayon
gesp. wedstr. wedstr. punten punt voor/tegen doelsaldo +/-
Nijmegen A
De Dukendonck
4
10
7- 0
+7
't Laag
de Biezenkamp
4
5
2- 1
+1
Beuningen
De Hoeven
4
5
2- 3
-1
Overbetuwe
De Wegwijzer
4
3
1- 4
-3
Neder-Betuwe
het Kompas
4
3
0- 4
-4
Programma speelduur 1x 24 minuten
Tijd Team Team Veld Uitslag
14.00
het Kompas De Wegwijzer 3
0-0
14.35
de Biezenkamp De Hoeven 1
0-1
14.35
De Dukendonck
het Kompas 2
4-0
15.10
De Wegwijzer de Biezenkamp 3
0-2
15.45
De Hoeven De Dukendonck
1
0-2
15.45
het Kompas de Biezenkamp 2
0-0
16.20
De Wegwijzer De Hoeven 3
1-1
16.55
de Biezenkamp De Dukendonck
1
0-0
16.55
De Hoeven het Kompas2
0-0
17.10
De Dukendonck
De Wegwijzer 2
1-0
Winnaar: De Dukendonck
gaat naar halve finale KNVB Oost woensdag 25 mei 2016 in  Beuningen bij vv Beuningse Boys.

PLAATS 3 en 4 18.00 uur  veld 2:    't Palet         - de Biezenkamp             1-2
                                                              

Jongens kampioen regio 4
Poule A/B Datum Locatie
woensdag 11 mei 2016
sv HATERT - Nijmegen
Deelnemende scholen
De Oversteek
De Dukendonck
Programma speelduur 2 x 12 minuten
Tijd Team Team Veld Uitslag
18.00
De Oversteek
De Dukendonck

4-0
Proficiat!   Basisschool De Oversteek uit Oosterhout met de titel
              
                   regiokampioen Gelderland-Zuid !

 

   bericht geplaatst 21 april 2016


  Alle kampioenen in de rayons zijn bekend; sommige kampioenen hebben verlangend uit-
  gezien naar de tegenstanders in de regiofinale, die afgelopen woensdag 20 april bekend
  werden. Op alle sportcomplexen zijn de bijna 1.000 wedstrijden (meisjes 472; jongens 506)
  sportief verlopen onder redelijke, wel koude weersomstandigheden.
  Bovenstaand de 50e regiofinale die georganiseerd wordt door een groep vrijwilligers in

   samenwerking met de voetbalverenigingen in Gelderland-Zuid en KNVB district Oost.
  De winnaar van deze poules gaan strijden in de halve finale district Oost KNVB en wel
  in onze regio 4 bij vv Beuningse Boys op woensdagmiddag 25 mei 2016 te Beuningen.
  

  bericht geplaatst: zondag 24 april 2016

 
                                                   SCHOOLVOETBAL  regio Gelderland-Zuid  jaar 2016
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  bericht geplaatst:  16 maart 2016

  Vandaag over één week starten de eerste wedstrijden Schoolvoetbal in Nijmegen en Wijchen.  De organisatie is druk doende om de wedstrijden goed te laten verlopen; op verschillende sportcomplexen worden de laatste zaken in de commissies met de rayonvertegenwoordiger Schoolvoetbal geregeld.
Welke scholen volgende week in Nijmegen en Wijchen gaan voetballen, kunt u lezen bij de rayonpagina's Nijmegen jongens, Nijmegen meisjes en Wijchen. Wij wensen hen allen een sportief toernooi toe!

  DATA jaar 2016:
 
  rayon NEDER-BETUWE
  30 maart 2016   jongens 1   (elftallen voor rayonkampioenschap)

    6 april 2016     meisjes  1  (voor rayonkampioenschap)  + meisjes 2 (zeventallen)

 13 april 2016      jongens 2 + 3 (zeventallen)

 15 april 2016     finales jongens 1 en meisjes

  20 april 2016    evt. uitwijkdatum

  rayon  WEST MAAS en WAALL
 
  30 maart 2016   meisjes

    6 april 2016     jongens

    8 april 2016     finales jongens en meisjes

   rayon  NIJMEGEN  

  23 maart 2016  jongens en meisjes

  30 maart 2016  jongens en meisjes

     6 april 2016   jongens en meisjes

   13 april  2016  meisjes  (voor jongens uitwijkdatum)

   20 april 2016  finales Nijmegen  vanaf 14.00 uur

  
  rayon  GROESBEEK

     6 april 2016   jongens

   13 april  2016  meisjes  (voor jongens + meisjes finales 16.00 uur

    20 april 2016  uitwijkdatum

    
   rayon  LINGEWAARD

  
   rayon  WIJCHEN

 

  16 maart 2016 

  23 maart 2016 

  30 maart 2016

     6 april 2016 

   13 april  2016  

   20 april 2016  finales rayon Wijchen
10 april
2015
De eerste rayonkampioenen hebben zich geplaatst. Woensdag jl. plaatste zich de meisjes van basisschool St. Martinus uit Millingen aan den Rijn voor deze regiofinale op 20 mei bij s.v. De Treffers te Groesbeek.  Vanavond organiseerde rayon Neder-Betuwe de finale-avond: in een spannende wedstrijd

8 april 2015
Inderdaad ....,april doet wat hij wil  betekende vandaag veel zonneschijn. In alle rayons werd sportief gevoetbald om eerste in de poule te worden, zodat hun team later in april mag strijden om de titel:
rayonkampioen.  Voor de uitslagen verwijs ik naar de rayonpagina's.


1 april 2015
 'Maart roert zijn staart' en 'April doet wat hij wil' zijn weerspreuken, die de afgelopen week zeker van toepassing waren: regen, hagel, natte sneeuw, windstoten, bliksem en af en toe een waterig zonnetje.
Voortijdig worden de voetbaltoernooien in Ochten en Elst voor vandaag afgelast; het voetbalprogramma voor jongens in Nijmegen bij s.v. Blauw-Wit wordt op 2 kunstgrasvelden gespeeld en na een hevige hagel- en regenbui werd na 2 rondes bij de meisjes S.C.E. alsnog het toernooi afgeblazen. De meisjes spelen vrijdagavond 17 april de resterende wedstrijden. De jongens in Overbetuwe treden nu aan op woensdag 15 april a.s. en in Neder-Betuwe schuift het programma een week op: meisjes 1 en meisjes 2 spelen op 8 april, zodat de finale-avond op vrijdag 10 april plaats heeft.
In Beuningen blijkt basisschool De Dromedaris over vele talentvolle voetbalmeiden te beschikken: 3 zeventallen van deze school treden aan in de finale op vrijdag 17 april a.s.   

  26 maart 2015
 De aftrap voor het Schoolvoetbaltoernooi regio Gelderland-Zuid vond plaats op een zeer regenachtige woensdagmiddag. Overal wordt er sportief gestreden: verschillende elftallen en zeventallen hielden elkaar in balans of wisten met een nipt verschil de wedstrijd te winnen.  De poulewinnaars gaan naar de finaleronde voor het rayonkampioenschap. De uitslagen van deze dag staan inmiddels op de website.
Hopelijk zijn de weersomstandigheden volgende week woensdag wat aangenamer om te voetballen!

  23 maart 2015
Nog 2 nachtjes slapen en ........... het schoolvoetbaltoernooi in regio Gelderland-Zuid begint voor een aantal leerlingen in Neder-Betuwe  bij v.v. Uchta (jongens 1), in Wijchen spelen de jongens poule A en meisjes poule A bij s.c. Woezik en in Nijmegen wordt er gevoetbald op de complexen van S.C.E. voor meisjes poule A en B, Quick 1888, sv Hatert en s.v. Blauw-Wit voor de jongenselftallen poule A t/m C. De wedstrijdprogramma's voor deze dag staan inmiddels op de website en de uitslagen van deze wedstrijddag worden z.s.m. op de website geplaatst. Inzet van deze dag is rayonkampioen Neder-Betuwe of poulewinnaar in Wijchen of Nijmegen te worden.
De organisatie wenst iedereen heel veel succes toe en tot ziens op de sportvelden! Maak er een sportieve happening van!


 
10 maart 2015
  Achter de schermen wordt er hard gewerkt om het schoolvoetbaltoernooi 2015 tot een groot succes te maken! Een aantal rayonvertegenwoordigers hebben reeds het wedstrijdprogramma gereed en naar de scholen gezonden. Poule-indelingen van deze rayons staan reeds bij de rayonpagina op de website vermeld.
Groesbeek, Overbetuwe en Wijchen, al zeer snel na de voorjaarsvakantie, deze week Neder-Betuwe, Nijmegen en Lingewaard! Wie volgt ........  Beuningen vrijdagavond jl. , ook Maas en Waal heeft voordat de lente begonnen was, het wedstrijdprogramma naar de scholen gezonden.

Stichting Schoolvoetbal Gelderland-Zuid, die dit jaar voor de 49e keer het schoolvoetbaltoernooi organiseert, is verheugd te moeten constateren, dat er nog meer jongens en meisjes aan het toernooi dan voorgaande jaren deelnemen. Het aantal inschrijvingen overtreft onze verwachtingen!
   
Over ruim 2 weken - woensdag 25 maart 2015 - beginnen een aantal scholen in Wijchen bij s.c. Woezik, in Neder-Betuwe bij v.v. Uchta te Ochten en Nijmegen op de complexen van Quick 1888, s.v. Blauw-Wit, sv Hatert en v.v. S.C.E.  aan het toernooi. 
Succes met de voorbereidingen voor het schoolvoetbaltoernooi en ................
kijk regelmatig op deze site voor Nieuws en informatie in jouw rayon!